Na czym polega intubacja? Kiedy się ją wykonuje?

access_time29.08.2022
Na czym polega intubacja? Kiedy się ją wykonuje?

Historia rurek intubacyjnych sięga czasów I wojny światowej, kiedy to dwaj lekarze brytyjskiej armii, Ivan Magill oraz Edgar Rowbotham, konstruowali je przy pomocy gumowych przewodów – miały one stanowić wsparcie w zabezpieczaniu dróg oddechowych u pacjentów z obrażeniami twarzoczaszki. Na przestrzeni lat wyrób ten był nieustannie doskonalony, abyśmy obecnie mogli go wykorzystywać do intubacji dotchawicznej.

Intubacja – na czym polega?

Intubacja dotchawiczna polega na umieszczeniu w tchawicy plastikowej rurki, zwanej rurką intubacyjną – celem tej procedury jest udrożnienie dróg oddechowych pacjenta. To rozwiązanie chroni osobę poszkodowaną także przed zachłyśnięciem treścią pokarmową. Intubacja wykonywana jest zazwyczaj przez anestezjologa, chociaż w przypadkach zatrzymania krążenia poza szpitalem może robić to także lekarz systemu, pielęgniarka systemu, jak i ratownik medyczny.

Intubacja – wskazania do wykonania dotchawicznej intubacji

Procedurę intubacji wykonuje się w razie wystąpienia ostrej niewydolności oddechowej, aby nie nastąpiła aspiracja krwi bądź zawartości żołądka, a także w przypadku niemożliwości natlenienia przy użyciu maski twarzowej. Intubacja dotchawiczna przeprowadzana jest także podczas reanimacji – kiedy osoba poszkodowana jest nieprzytomna lub nie oddycha – oraz podczas, gdy pacjent bierze udział w zabiegu operacyjnym w znieczuleniu ogólnym, wymagającym prowadzenia wentylacji mechanicznej, zniesienia napięcia mięśniowego bądź działań w obrębie dróg oddechowych oraz szyi.

Podsumowując, wskazania do intubacji to:

  • ochrona dróg oddechowych,
  • prowadzenie reanimacji,
  • podanie środka znieczulającego.

Jak wykonuje się intubację?

Do przeprowadzenia intubacji niezbędne są: rurka intubacyjna i laryngoskop. Rozmiar rurki medycy dobierają indywidualnie do każdego pacjenta, uwzględniając przy tym m.in. jego płeć, wiek oraz anatomiczną budowę ciała.

Rurki intubacyjne wykonane ze starannie wyselekcjonowanych materiałów, które doskonale sprawdzą się podczas wykonywania intubacji znajdziesz na eplaster.pl/pl/c/Rurki-intubacyjne-Konikotomia/282!

Intubacja przez usta

Intubacja ustno-tchawicza polega na umieszczeniu rurki intubacyjnej w drogach oddechowych pacjenta – w tchawicy, między strunami głosowymi – przy użyciu laryngoskopu. Jej koniec powinien znajdować się nad rozwidleniem tchawicy, za strunami głosowymi. Na końcu niezbędne jest napełnienie mankietu uszczelniającego rurki powietrzem, co wykonuje się przy pomocy strzykawki.

Intubacja przez nos

Intubacja nosowo-tchawicza jest wykonywana podczas zabiegów operacyjnych w obrębie jamy ustno-gardłowej oraz w przypadku noworodków. W tym celu wykorzystywane są rurki intubacyjne węższe, dłuższe oraz bardziej zakrzywione niż te stosowane w trakcie intubacji przez usta.

Podczas tego rodzaju procedury rurka intubacyjna wprowadzana jest przez nos do nosogardła. Laryngoskop wykorzystywany jest dopiero w chwili, gdy końcówka rurki jest widoczna w gardle. Cały proces przebiega podobnie, jak w przypadku intubacji przez usta, przytrzymując rurkę i umieszczając ją w tchawicy przy pomocy kleszczyków do intubacji.

Wśród przeciwskazań do przeprowadzenia tego rodzaju procedury wymienia się:

  • zaburzenia krzepnięcia krwi,
  • złamanie kości podstawy czaszki,
  • złamanie nosa,
  • skrzywiona przegroda nosowa,
  • polipy w nosie,
  • ciążę.

Intubacja – powikłania po intubacji

Osoba przeprowadzająca intubację powinna dokładnie sprawdzić prawidłowe położenie rurki zanim napełni mankiet powietrzem – niedopatrzenie może skutkować pewnymi powikłaniami. Wśród najczęstszych z nich wymienia się uszkodzenie zębów czy niezamierzoną intubację przełyku, intubację jednego oskrzela z niedodmą niewentylowanego płuca. Niestety zdarzają się również poważniejsze powikłania, aczkolwiek one występują znacznie rzadziej – to m.in. niedotlenienie pacjenta, zaburzenia rytmu serca, zapalenie krtani bądź tchawicy, a także skurcz oskrzeli.

Ekstubacja – usunięcie rurki intubacyjnej

Ekstubacja polega na usunięciu rurki intubacyjnej z tchawicy – decyzja o jej przeprowadzeniu powinna być poprzedzona stwierdzeniem, czy pacjent może oddychać samodzielnie, czy ma zachowany odruch kaszlowy, a także czy jest świadomy i reaguje na polecenia. Przed wykonaniem ekstubacji należy podać pacjentowi tlen i monitorować saturację krwi.

Procedura polega na usunięciu powietrza z mankietu uszczelniającego rurki intubacyjnej – co wykonywane jest przy pomocy strzykawki – i wyciągnięciu jej płynnym ruchem ręki.

Sending
Ocena artykułu
5 (15 głosy)
Autor
Marcin Pityński
Zdrowy duch!