Czy można zajść w ciążę podczas okresu?

access_time21.11.2019
czy w czasie okresu można zajść w ciążę

Podstawowa wiedza na temat cyklu rozrodczego kobiety sugeruje, że zajście w ciążę podczas okresu nie jest możliwe, gdyż jest to czas niepłodny. Odpowiedź na pytanie czy w trakcie miesiączki można zajść w ciążę nie jest jednak tak jednoznaczna jak mogłoby się wydawać i zależy od tego, jak przebiegają cykle u konkretnej kobiety.

Przy głębszej analizie tematu okazuje się bowiem, że jeżeli cykle są nieregularne i trwają długo, to istnieje pewne prawdopodobieństwo zapłodnienia również w trakcie menstruacji. Warto dowiedzieć się, jak wygląda możliwość zajścia w ciążę w trakcie trwania okresu zarówno wtedy, gdy planujemy ciążę i zastanawiamy się nad tym kiedy przypada najlepszy moment, jak też wtedy gdy chcemy ciąży uniknąć i rozważamy skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed nią.

Cykl miesiączkowy a możliwość zajścia w ciążę podczas okresu

Cykl miesiączkowy trwa standardowo około 28 – 30 dni i składa się z kilku faz, w których występują dni płodne, dni niepłodne a także dni menstruacji (krwawienia). Warto pamiętać, że u każdej kobiety cykl może mieć inną długość. Na przestrzeni miesiąca pojawiają się też różne dolegliwości, które mogą być pomocne w ustaleniu tego, w jakim momencie cyklu znajduje się kobieta.

 • Pierwszym dniem cyklu jest dzień rozpoczęcia się krwawienia (trwającego zazwyczaj od 3 do 7 dni). Podczas menstruacji błona śluzowa macicy złuszcza się i jest wydalana razem z krwią. W tym czasie też zaczyna już rozwijać się pęcherzyk Graafa, w którym znajduje się komórka jajowa. Teoretycznie jest to czas niepłodny i zwłaszcza podczas pierwszych dni okresu zajście w ciążę jest mało prawdopodobne.
 • Po okresie następują zazwyczaj dni niepłodne. Jest to czas, w którym jajniki wydzielają większą ilość estrogenów, a pęcherzyk wraz z komórką jajową rosną i dojrzewają. Jednak przy bardzo rozregulowanym cyklu może też okazać się, że dni płodne nastąpią niemal bezpośrednio po miesiączce.
 • Zazwyczaj na około 3 – 5 dni przed owulacją zaczynają się dni płodne. Jeżeli w trakcie tych dni dojdzie do współżycia, to plemniki będą w stanie przetrwać wystarczającą ilość czasu, aby zapłodnić komórkę jajową.
 • Punktem kulminacyjnym cyklu jest owulacja, przypadająca mniej więcej na jego środek. W cyklu 28 – 30 dniowym owulacja ma miejsce około 14 dnia po rozpoczęciu cyklu. Podczas owulacji uwalniana jest komórka jajowa, która od tego momentu może zostać zapłodniona, przy czym zapłodnienie może nastąpić przez średnio 24 godziny od momentu uwolnienia komórki jajowej. Plemniki mogą natomiast przetrwać w organizmie kobiety od 2 do nawet 5 dni, ponieważ trafiają do sprzyjającego im środowiska, w którym jest ciepło i wilgotno.
 • Po owulacji następuje tak zwana faza lutealna, podczas której pusty już pęcherzyk Graafa staje się ciałkiem żółtym i zaczyna produkować progesteron. W tym czasie błona śluzowa macicy przygotowana jest do przyjęcia zapłodnionego jajeczka.
 • Po zakończeniu dni płodnych następuje faza dni niepłodnych. Cykl rozrodczy kończy się ostatniego dnia przed wystąpieniem kolejnego krwawienia. Jeżeli w danym cyklu nie doszło do zapłodnienia, to niezapłodniona komórka jajowa zostanie wydalona w trakcie następnego krwawienia.

Zaznaczyć trzeba, że taki „książkowy” cykl, który wynosiłby 28 dni jest raczej rzadkością i niezbyt często zdarza się również, żeby owulacja wypadała dokładnie na środek cyklu. Nieregularność cykli nie pozostaje bez wpływu na wyznaczenie wykresu płodności u danej kobiety i powoduje, że istnieje możliwość zajścia w ciążę nawet w trakcie okresu.

czy w trakcie okresu może zajść w ciążę kobieta, która ma regularne cykle
fot. Czy w trakcie okresu może zajść w ciążę kobieta, która ma regularne cykle

Czy w czasie okresu można zajść w ciążę?

Każda para, która chce mieć stuprocentową pewność zabezpieczenia się przed zajściem w ciążę musi pamiętać, że współżycie w trakcie okresu nie daje gwarancji, że do zapłodnienia nie dojdzie. Zwłaszcza wtedy, gdy cykle są nieregularne trzeba mieć na względzie to, że ryzyko zajścia w ciążę istnieje także w trakcie okresu. W takim wypadku konieczne jest więc stosowanie antykoncepcji przy każdym zbliżeniu. Nie jest natomiast prawidłowe przekonanie, że współżycie podczas okresu samo w sobie stanowi zabezpieczenie przed ciążą. Żadna metoda antykoncepcji nie daje całkowitej pewności, że nie dojdzie do zapłodnienia. Prowadzenie kalendarzyka i uważna obserwacja swojego organizmu mogą jednak pomóc w ustaleniu dni płodnych. 

Cykle nieregularne a możliwość zajścia w ciążę podczas miesiączki

Często zdarza się, że cykle menstruacyjne są nieregularne. Za normalne uważa się cykle, które wynoszą od 25 do 35 dni. Odchylenia od normy mogą jednak nieraz trwać nawet kilka czy kilkanaście tygodni. Nieregularne cykle są czymś, co występuje często u młodych kobiet, u których owulacje nie zdążyły się jeszcze unormować oraz w okresie przez menopauzą. Mogą być też spowodowane innymi czynnikami.

Powodem nieregularnych miesiączek mogą być:

 • stres – przedłużające się sytuacje stresowe lub też nagle pojawiająca się duża dawka stresu,
 • podróż, zwłaszcza związana ze zmianą strefy czasowej,
 • dieta – zmiana dotychczasowego sposobu odżywiania, odchudzanie się,
 • wzmożony wysiłek fizyczny, np. intensywny trening,
 • zażywanie leków.

Wydłużenie się lub skrócenie cyklu może być również skutkiem choroby, takiej jak zespół policystycznych jajników, wahania hormonów tarczycy, a nawet zwykłego przeziębienia. Jeżeli cykle są nieregularne, albo nagle występuje cykl dłuższy lub krótszy od dotychczasowych, pojawiają się trudności z dokładnym ustaleniem dni owulacji i oceną, które dni są płodne, a które niepłodne. W takich sytuacjach możliwość zajścia w ciążę w trakcie okresu wzrasta.

Czy w trakcie okresu może zajść w ciążę kobieta, która ma regularne cykle?

Nawet jeżeli kobieta dotychczas miała regularne cykle, wynoszące około 28 dni, to nie ma gwarancji na to, że w danym cyklu owulacja nie nastąpi innego dnia niż dotychczas i w konsekwencji cykl nie wydłuży się bądź nie skróci. W przypadku nawet drobnego rozregulowania się cyklu miesiączkowego, precyzyjne wyznaczenie dnia owulacji i tym samym dni płodnych może okazać się trudne. Nagłe wahania poziomu hormonów mogą spowodować znaczne przesunięcie się dni, w których może dojść do zapłodnienia.

cykl miesiączkowy a możliwość zajścia w ciąże podczas okresu
fot. Cykl miesiączkowy a możliwość zajścia w ciąże podczas okresu

Długie cykle zwiększają prawdopodobieństwa zajścia w ciążę podczas okresu

Przy długich i nieregularnych cyklach ryzyko zajścia w ciążę podczas okresu jest większe, niż przy regularnym miesiączkowaniu. Utrudnione wyznaczenie momentu jajeczkowania skutkuje brakiem pewności co do tego, kiedy występują dni płodne, a kiedy niepłodne. Ponadto przy długich miesiączkach skrócona jest pierwsza faza cyklu. Ma to ten skutek, że jeżeli w trakcie okresu doszło do współżycia, to plemniki mają szansę przetrwać aż do momentu nadejścia owulacji i w konsekwencji zapłodnić komórkę jajową. Zdarzają się też sytuacje, w których owulacja następuje bardzo szybko po zakończeniu krwawienia i wówczas zajście w ciążę na skutek stosunku, który miał miejsce w trakcie okresu jest bardziej prawdopodobne.

Czy przed okresem można zajść w ciążę?

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę przed okresem jest dość niskie ze względu na to, że na ten czas przypadają dni niepłodne. Nie jest to jednak niemożliwe i trzeba pamiętać o tym, że długość cyklu może ulec zmianie, i to nawet dość nagłej. Jeżeli więc stosunek będzie mieć miejsce tuż przed okresem, a w niedługim czasie po okresie dojdzie do owulacji, to istnieje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Czy po okresie można zajść w ciąże?

Po okresie istnieje dość duże prawdopodobieństwo zajścia w ciążę i wzrasta ono z każdym dniem od ustania krwawienia. Istotną rolę odgrywa tu żywotność plemników i to, jak szybko po zakończeniu krwawienia nastąpi owulacja. Z uwagi na to, że może ona mieć miejsce już nawet po kilku dniach od zakończenia okresu, a plemnik jest w stanie przeżyć w sprzyjających warunkach nawet do 5 dni, zajście w ciążę przy współżyciu tuż po okresie nie jest wykluczone. Szansa na zajście w ciążę jest tym większa, im silniejsze są plemniki. Zdarzają się bowiem takie, które nie przetrwają zbyt długo, ale też i takie, które potrafią przetrwać w drogach rodnych kobiety nawet pomimo występowania niekorzystnych warunków. Są to więc czynniki bardzo indywidualne, zależne od obojga partnerów.

Przykładowo, jeżeli współżycie ma miejsce w piątym dniu cyklu (który może być zarówno już po okresie, ale także jeszcze w trakcie okresu), natomiast jajeczkowanie wystąpi stosunkowo wcześnie, np. w 10 dniu cyklu, to plemniki mogą natrafić na sprzyjające środowisko, w którym będą w stanie przetrwać 5 a nawet do 7 dni. Wówczas teoretycznie istnieje możliwość zajścia w ciążę nawet w trakcie okresu.

Sending
Ocena artykułu
5 (10 głosy)
Autor
Marcin Pityński
Zdrowy duch!